Biz Tesvik Dernegi olarak

Bulundugumuz Yerler

 • Altyapı gelişiminin desteklenmesi
 • Malzeme ve ekipmanların tanıtımı

eğitmenler

 • Lisanslı eğitim için finansman
 • Eğitim ve ileri eğitim için finansman

Yetenek promosyon

 • Destek eğitiminin desteklenmesi Tesvik
 • Çıkışların Tesviki
 • Geliştirme bölümlerinde tesvik

Çocukların ve genclerin öz güvenlerinin güçlendirilmesi

 • Ödev yardımını teşvik edin
 • Genç fahri görevlerin tanıtımı
 • Sosyal olarak dezavantajlı çocukların tesviki

Bireysel, kişisel bağlılığın geliştirilmesi

 • Genç fahri görevlerin tanıtımı
 • Çocuk koçlarının tanıtımı
 • Staj ve eğitim için şirket işbirliği

Dünyadaki dil olarak spor

 • Projelerimize sübvansiyon
 • Kaynaştırma sporu kurslarının tanıtımı

Tatil

 • Sosyal olarak dezavantajlı (geliri düsük) çocuklar için ek sübvansiyon